Overheid

Het lager leggen van overheidsverantwoordelijkheden in de samenleving, dichtbij de burger, kun je niet ongestraft doen. 20 procent van de burgers heeft in meer of mindere mate ondersteuning nodig bij het stellen of beantwoorden van een hulpvraag.

Die ondersteuning kan bestaan uit het geven van een enkelvoudig advies of informatieverstrekking tot het bijna volledig overnemen van de regie van het leven, inclusief de daarbij behorende verstrekking van algemene, collectieve of individuele voorzieningen.

Deze oplossingen vragen wel iets van gemeenten. Zij moeten de samenleving duidelijk kunnen laten zien wat ze als overheid te bieden hebben, inzetten op preventie, een goed signaleringssysteem ontwikkelen en snel en adequaat de eerste hulpvraag kunnen aanpakken.

Tegelijkertijd vraagt het aandacht voor het versterken van de eigen kracht van burgers en van hun persoonlijke of collectieve netwerk.

zowel organiseren als begeleiden