Visie

ZOWEL heeft een duidelijke visie op de volgende onderwerpen:

Welzijn

De Wmo vraagt om maatwerk; het moet gericht zijn op een beter gebruik van ondersteunende voorzieningen in de leefomgeving. Het welzijn van burgers die deze ondersteuning nodig hebben, neemt daardoor aanzienlijk toe.
Welzijn Nieuwe Stijl is geen kreet voor ZOWEL. ZOWEL past het toe in lokale situaties.

Zorg

Het ontstaan van problemen in de gezondheidszorg ligt vaak buiten het eigenlijke gezondheidszorgveld. Mensen zijn altijd onderdeel van een hulpvraag en van het antwoord hierop. ZOWEL overziet het hele spectrum en helpt bij het vinden van goede oplossingen.

Gemeente

Gemeenten moeten al die facetten die nodig zijn voor een effectieve toepassing van sociaal beleid in beeld krijgen. ZOWEL helpt hierbij. Van algemene en collectieve voorzieningen tot specifieke duurzame oplossingen.

Omgeving

Een leefomgeving waarin welzijn vanzelfsprekend is vraagt om een toekomstgerichte visie en duurzame, innovatieve oplossingen op allerlei gebieden. Van leefbaarheid en veiligheid tot herinrichting van wijken.

Wetgeving

Het lager leggen van overheidsverantwoordelijkheden in de samenleving vraagt om maatwerk, om oplossingen dichtbij de burger. ZOWEL overziet de samenhang tussen beleid en duurzame, effectieve, efficiënte en haalbare oplossingen.

zowel verbindend als innovatief